Serdecznie zapraszamy do udziału w Auto Forum Suppliers’ Day 2016

Celem tego branżowego spotkania jest umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy firmami motoryzacyjnymi. Wydarzenie adresowane jest do firm poszukujących partnerów biznesowych (nabywców jak i dostawców) zainteresowanych poszerzaniem kontaktów handlowych.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie przyczyni się do zwiększenia udziału Waszej firmy w produkcji części, komponentów i akcesoriów. Zachęcamy Państwa do udziału, wystawiania swoich produktów na stoiskach oraz do spotkań handlowych. Mając nadzieję na współpracę, serdecznie zapraszamy.

 

Grupa docelowa

Wydarzenie adresowane  jest do firm wytwarzających produkty i usługi skierowane do branży motoryzacyjnej: OEM’s, dostawców i poddostawców ze szczególnym uwzględnieniem firm poszukujących partnerów biznesowych.  Uczestnikami są różnej wielkości  firmy (małe, średnie, duże) w różnych grupach materiałowych pochodzące z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

 • Przedstawiciele zarządów, dyrekcji firm.
 • Działy zakupów i jakości ze strony klientów.
 • Działy sprzedaży i jakości ze strony dostawców.

Główne założenia programowe:

 • Prezentacja projektu.
 • Prezentacja szczególnych uwarunkowań i potrzeb ze strony Klientów.
 • Wystawy produktów na stoiskach.
 • Rozmowy kooperacyjne umawiane z nabywcami.
 • Rozmowy kooperacyjne według indywidualnych ustaleń uczestników.

Forma wydarzenia

Auto Forum Suppliers Day to impreza branżowa na którą składają się:

 • Seminarium  – prezentacje  mające na celu szersze wyjaśnienie zasad współpracy z potencjalnymi Klientami zawierać będzie tematy związane z procesami zakupów, istotnymi wymaganiami klientów, oczekiwaniami lub procedurami zakupowymi .
 • Wystawa – eksponowane będą zarówno produkty, które potencjalni Klienci chcą zakupić jak i produkty, które dostawcy są w stanie wykonać  oraz usługi.
 • Rozmowy handlowe  zorganizowane według klucza produktowego spotkania B2B pomiędzy potencjalnymi nabywcami a dostawcami, oraz pozostałe organizowane samodzielnie przez uczestników według indywidualnych ustaleń pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 • Wieczorny bankiet – pozwalający kontynuować  rozmowy oraz nawiązywać nowe kontakty w nieco swobodniejszej atmosferze.

Zobacz program konferencji

baner dolny szczegoly